قوانین مرجوع کردن کالا:

خریدار مجاز است ظرف ۲۴ ساعت از لحظه دریافت کالا آن را ارزیابی نموده و در صورت مشاهده هر نوع نقص فنی، بدون استفاده کردن از کالا،‌ مراتب را در اسرع وقت به دفتر فروشگاه اطلاع داده و با هماهنگی نسبت به مرجوع کردن آن اقدام نماید. کالای دارای نقص می بایست پس از هماهنگی تلفنی به عمل آمده در اولین روز کاری بعدی به آدرس فروشگاه مرجوع شود در غیر اینصورت فروشگاه مجاز است از پذیرفتن آن خودداری نماید.

فروشگاه از پذیرفتن کالاهای مرجوعی مستعمل، دارای خراشیدگی و شکستگی، دارای آثار آچار یا ابزار بر روی پیچ ها و پلمپها معذور خواهد بود.

در صورت وجود هر نوع نقص در کالای خریداری شده، علاوه بر جایگزینی کالا و یا استرداد وجه مربوطه، قطعا هزینه پستی کالای مرجوعی نیز بر عهده فروشگاه خواهد بود.


Top